Op 30 november 2018 organiseerde hogeschool Van Hall Larenstein, in samenwerking met The Green East en ABC Kroos, een voorlichtingsdag over waterlinzen (eendenkroos) in Raalte. Deze voorlichtingsdag werd speciaal georganiseerd voor agrariërs die overwegen waterlinzen te gaan telen.

Al snel kwamen de aanmeldingen op gang en 30 ondernemers lieten zich informeren over de teelt. Tijdens deze dag werd aandacht besteed aan het gewas waterlinzen (vooral Lemna minor), dimensionering & bemesting, teeltfactoren & plagen, wetgeving en natuurlijk de afzetmogelijkheden & de businesscase. Tijdens de netwerkborrel kon tijdens expertrondes bedrijfsspecifieke informatie ingewonnen worden.

Terug naar overzicht

Meer nieuws

The Green East

Bij The Green East ontwikkelen we de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Wij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen de startups die bij ons gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek bij ons in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden wij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheid om met ons mee te groeien.

Home of green development

Algemene Voorwaarden  / Privacy  / © 2019 The Green East  / website by: advice.nl

 

Contact

The Green East B.V.
Drosteweg 6 - 8
8101 NB Raalte
The Netherlands

info@thegreeneast.nl
0572-745612