In Raalte creëren we met bevlogen ondernemers en nieuwsgierige studenten een plek waar de circulaire economie voor de agri- en foodbusiness op gang wordt geholpen. Dit doen we op een locatie van zes hectare dat volop wordt ontwikkeld. In de hightech laboratoria, de kweekkamers, de kas, het leslokaal en de vollegrondsproefvelden van The Green East wordt volop experimenteel onderzoek gedaan naar duurzame producten en efficiënte processen.

 

team

Kernwaarden The Green East

 • Transitie naar een circulaire economie in de agri- en foodbusiness realiseren.
 • Kennisvalorisatie door innovaties die uit samenwerkingsverbanden zijn ontstaan, waarbij ondernemen, experimenteren, onderzoeken, demonstreren, ontwikkelen en kennis delen centraal staat.
 • Meervoudige waardecreatie, waarbij vanuit verschillende waarden (ecologisch, sociaal-maatschappelijk en economisch) meerwaarde wordt gecreëerd.

 

Visie

Onze visie is; ‘Samenwerken om door te groeien in green development’. Diverse partijen die zich richten op een circulaire agri- en foodbusiness dragen hier aan bij; zowel profit als non-profit organisaties als studenten en andere kennishouders. The Green East vervult hier een faciliterende rol. Startups en onderzoekers kiezen hierbij hun eigen insteek. Gezamenlijk is onze blik gericht op het ontwikkelen van een circulaire economische toekomst voor de agri- en foodbusiness.

 

Faciliteiten binnen The Green East

 • Kantoorruimtes
 • Onderzoeksruimtes
 • Leslokaal
 • Kas
 • Kweekkamers met led-technologie (reguliere en steriele ruimtes)
 • Regulier en steriel laboratorium
 • Vollegrondsproefveld
 • Showroom voor bedrijven om hun circulaire initiatieven te tonen

 

Fundament circulaire toekomst agri- en foodbusiness

The Green East is opgericht vanuit de filosofie om een regionale transitie naar een circulaire economie voor de agri- en foodbusiness te bewerkstellingen. Bij The Green East zijn bevlogen ondernemers en nieuwsgierige studenten gehuisvest die door samenwerking het fundament leggen van de toekomst van de sector.

Bij The Green East staan ondernemers, kennishouders en studenten bij elkaar in verbinding. Wij geven deze onderlinge connecties ondernemingskracht. Join the future of green development! Neem contact met ons op om te kijken hoe we samen kunnen werken aan een duurzame toekomst van de agri- en foodbusiness.

 

Toekomst The Green East

In september 2017 zijn wij gestart met het ombouwen van de voormalige varkensproefbedrijf tot een multifunctioneel onderzoeks- én innovatiecentrum. Op 24 augustus 2018 hebben wij ons onderzoeks- en onderwijslocatie officieel geopend. De volgende bouwfase staat op de agenda waarbij we ons richten op het realiseren van een onderzoeklocatie voor de productie van plantaardige eiwitten, het realiseren van een studentenhuisvesting en het realiseren van kantoorruimtes voor startups en starters.

 

The Green East

Bij The Green East ontwikkelen we de circulaire economische toekomst van de agri- en foodbusiness. Wij staan aan de basis van green development door te zorgen voor kruisbestuiving tussen de startups die bij ons gehuisvest zijn en door het faciliteren van ondernemersgericht experimenteel onderzoek bij ons in de laboratoria, de kassen, de kweekkamers en de vollegrondsproefvelden. Daarnaast bieden wij onderwijsinstellingen ruime mogelijkheid om met ons mee te groeien.

Home of green development

Algemene Voorwaarden  / Privacy  / © 2019 The Green East  / website by: advice.nl

 

Contact

The Green East B.V.
Drosteweg 6 - 8
8101 NB Raalte
The Netherlands

info@thegreeneast.nl
0572-745612