Byosis

Het mirakel van mineralen

Byosis is een groeiend innovatief bedrijf dat oplossingen biedt voor het terugwinnen van nutriënten. Met name onze stikstofstripper, een installatie waarmee stikstof teruggewonnen wordt uit afvalwaterstromen (in bijvoorbeeld vergistingsinstallaties voor biomethaanproductie of de industrie) is een zeer succesvol product.

 

De teruggewonnen stikstof wordt omgezet in een duurzaam alternatief voor kunstmest. Hiernaast ontwikkelen we ook nieuwe systemen die ook een rol kunnen betekenen voor het terugwinnen en hergebruiken van waardevolle stoffen uit afvalwaterstromen. Byosis maakt onderdeel uit van Nijhuis Saur Industries, een internationaal opererend bedrijf met circulaire oplossingen voor (afval)water.

INFO OVER BYOSIS?

Wij kennen Byosis van binnen en buiten.

Neem contact op