Interview
Vijf vragen aan: Erik Doorenspleet

Vijf vragen aan: Erik Doorenspleet

De circulaire economie is een economie waarin we ons steeds bewuster worden van het feit dat afval een grondstof is en iedere grondstof terug kan keren in de keten.

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie, waarin je je door diverse evenementen kan laten inspireren!

Green Impact Raalte is een van de vele initiatieven die de transitie naar een circulaire economie boost wil geven. Hoe dan? Tijd voor vijf vragen aan Erik Doorenspleet, Programmamanager Green Impact Raalte.

Wat is Green Impact Raalte? 

Green Impact Raalte is een Regiodeal Zwolle project. Het is een samenwerking tussen Gemeente Raalte, Oost NL, provincie Overijssel en The Green East. 

Het programma heeft als doel om duurzame transities in de food en agri te versnellen. Dit doen we door samen met ondernemers op zoek te gaan naar circulaire en nieuwe verdienmodellen voor de food en agri markt. Daarnaast proberen we innovatieve Startups te interesseren voor vestiging in Raalte, talent uit de regio te verbinden aan die startup maar ook te verbinden met lokaal bedrijfsleven

Green Impact Raalte helpt start-ups in de food en agri markt met de ontwikkeling van hun businessmodellen. Daarnaast proberen we lokale ketens op te zetten waarvan onder andere de agrariërs van kunnen profiteren. Denk aan korte ketens als het gaat om ons voedsel of bijvoorbeeld van in Salland geteelde gewassen voor toepassing in duurzaam bouwmateriaal. 

Voor wie is Green Impact Raalte?

Green Impact Raalte richt zich op startende en wat meer ervaren ondernemers die bezig zijn met circulaire verdienmodellen in de food en agri. Startende ondernemers kunnen terecht voor hulp, advies maar ook om contacten in de regio te leggen om zo hun bedrijf sneller te laten ontwikkelen. 

Vanuit green Impact Raalte faciliteren we dit. We leggen verbindingen maar kunnen in een onderzoeksfase ook financieel ondersteunen. Daarnaast organiseren wij in samenwerking met partners kennissessie ‘s. Zo is er in 2022 een grote bijeenkomst geweest met betrekking tot eiwittransitie en nieuwe verdienmodellen daarin. 

Wat zijn de grootste uitdagingen van Green Impact Raalte?

Raalte is geen ‘natuurlijke’ landingsplaats voor startende bedrijven. Veel start-ups in de food en agri vinden plaats rondom de grote kennisinstellingen als de Wageningen Universiteit, Aeres Hogelschool Dronten of van Hall Larenstein. Hoe zorgen we ervoor dat start-ups gaan zien welke mogelijkheden er in Raalte en met name ook op de The Green East liggen. 

De faciliteiten zijn aanwezig om je startup echt goed te lanceren. De lijnen met de gemeente, investeerders maar ook met andere ondernemers zijn kort. Dat ziet men vanaf de buitenkant niet direct. 

Wanneer is eer project naar jouw mening geslaagd?

We hebben een aantal doelen gesteld in ons allereerste plan. We wilden heel graag 10 start-up’s aantrekken die actief zijn in de food en agri markt en dan met name werken volgens een circulair verdienmodel. Het wordt spannend of we dat gaan halen. Ook het onderwijs verbinden aan The Green East was een doel. Daar zijn positieve ontwikkelingen gaande als je kijkt naar samenwerking met bijvoorbeeld Landstede. Als we dan ook het hoger onderwijs nog aan kunnen haken zijn we weer een stuk dichterbij. 

Wat ik wel zie is dat er veel meer aandacht is vanuit diverse hoeken van het land voor The Green East. Langzamerhand komt Raalte en met name The Green East steeds meer op het netvlies als mogelijke vestigingsplaats. Helemaal nu de uitbreiding bijna klaar is. 

Hoe creëer je impact in een bestaande markt?

Ja dat is een goede vraag. Veel start-ups die bezig zijn met circulaire verdienmodellen creëren sowieso al impact in een bestaande markt. Andere verdienmodellen en even van de gebaande paden af helpt vaak om impact te maken. Het ligt er ook aan hoe je impact definieert. Wil je een mooiere planeet achterlaten en werk je daaraan met je innovatieve startup dan is dat je impact. Maar impact kan bijvoorbeeld ook zijn dat je werk biedt aan mensen die normaal gesproken om wat voor reden dan ook aan de zijlijn staan. Het mooie van disruptieve start-ups is dat ze aan de basis kunnen staan van een verandering in wat oudere systemen. Ze dagen de bestaande markten uit op een impactvolle manier. Dat betekent niet altijd dat dat gelijk de markt helemaal op z’n kop zet maar dat het op langere termijn wel kan bijdragen aan een verandering van een totale markt. 

Meer informatie over het programma: Programma: Startup Green Impact Raalte | Gemeente Raalte